بایگانی برچسب: s

پله‌های ماچو پیچو!

پله‌های شهر افسانه‌ای ماچو پیچو.

ولی اینکاها هم جا گیر آوردن برای شهر ساختن ها! این هم پله‌هاشه… یعنی نفر اول سمت چپ اگر پاش بلغزه، تا نفر آخر سمت راست(!) رفتن جایی که اینکا نی انداخت!

ادامه خواندن پله‌های ماچو پیچو!