بایگانی برچسب: s

نحوه جدید گذشتن از خط پایان!

نحوه جدید گذشتن از خط پایان!

جدیدترین روش گذشتن از خط پایان در المپیک سوچی اتفاق افتاد!

به نظر شما کدوم اول شد؟! یعنی این که اسکی از خط بگذره هم حسابه یا حتما باید بدن بگذره؟!

ادامه خواندن نحوه جدید گذشتن از خط پایان!