بیگانگان در همین نزدیکی

بیگانگان همین نزدیکی!

این ها عکس هایی از موجودات فضایی یا سیارات خارج از منظومه شمسی نیستن.

این ها بیگانگانی هستن که همین نزدیکی ها زندگی می کنن، نزدیک تر از اونی که فکرش رو می کنیم.

ادامه خواندن بیگانگان همین نزدیکی!

نحوه جدید گذشتن از خط پایان!

نحوه جدید گذشتن از خط پایان!

جدیدترین روش گذشتن از خط پایان در المپیک سوچی اتفاق افتاد!

به نظر شما کدوم اول شد؟! یعنی این که اسکی از خط بگذره هم حسابه یا حتما باید بدن بگذره؟!

ادامه خواندن نحوه جدید گذشتن از خط پایان!