بایگانی دسته: ما تو دنیا تنها نیستیم!

نحوه جدید گذشتن از خط پایان!

نحوه جدید گذشتن از خط پایان!

جدیدترین روش گذشتن از خط پایان در المپیک سوچی اتفاق افتاد!

به نظر شما کدوم اول شد؟! یعنی این که اسکی از خط بگذره هم حسابه یا حتما باید بدن بگذره؟!

ادامه خواندن نحوه جدید گذشتن از خط پایان!

پله‌های ماچو پیچو!

پله‌های شهر افسانه‌ای ماچو پیچو.

ولی اینکاها هم جا گیر آوردن برای شهر ساختن ها! این هم پله‌هاشه… یعنی نفر اول سمت چپ اگر پاش بلغزه، تا نفر آخر سمت راست(!) رفتن جایی که اینکا نی انداخت!

ادامه خواندن پله‌های ماچو پیچو!