بایگانی دسته: طبیعت

بیگانگان در همین نزدیکی

بیگانگان همین نزدیکی!

این ها عکس هایی از موجودات فضایی یا سیارات خارج از منظومه شمسی نیستن.

این ها بیگانگانی هستن که همین نزدیکی ها زندگی می کنن، نزدیک تر از اونی که فکرش رو می کنیم.

ادامه خواندن بیگانگان همین نزدیکی!